Fysisk test

Fysisk test for cup-gradering

Til hver gradering må alle elever bestå en fysisk test som viser at de er klare for å gå videre til neste belte. Kravet til fysisk form øker for hvert belte, og det forventes at eleven møter forberedt til testen. 

Den fysiske testen vil bli annonsert og avholdt under trening i måneden før gradering. 

Her er en oversikt over kravene til hvert belte:

https://www.ttu.no/fysisk-test-for-cup-gradering-oppdatert-04-12-2017.5981435-414084.html her