Det koreanske flagget

Her kan du se symbolikken bak det koreanske flagget og hvordan det er bygd opp av yang og yin, og de forskjellige gwe´ene som du sikkert kjenner igjen fra Taeguk-mønsterene. Illustrasjonen er hentet fra det danske pensumet til TTU.